top of page
640 (4).jfif

Special roller coating system

全水性清水混凝土保護塗料體系

CERAMI CRETE SYSTEM

該體係由新開發的水性、滲透、防吸水底漆、CERAMI CRETE PRIMER和超耐久水性丙烯酸矽樹脂透明或超耐久、耐髒、吸水性、滲透性和耐候性,該系統可防止風化、碳化,並在惡劣條件下長期保護清水混凝土。

特徵
Feature1.jpg
Feature6.jpg
Feature3.jpg
Feature2.jpg
Feature5.jpg
Feature4.jpg
Feature8.jpg
Feature7.jpg
640 (7).jfif
Cerami Crete-6.jpg
杭州國版館
地點:中國-杭州
640.jfif
640 (2).jfif
640 (15).jfif
640 (9).jfif
H1.TOWER(日立電梯新試驗塔)
地點:中國-廣州市 
Before 
過程
完全的
標準顏色
工程業績
bottom of page